Kontakt

Henvendelser til foreningen kan ske til kasserer, Sinnet Greve Bjerge Kristensen:

E-mail: kasserer@dtas.dk
Tlf.: 61 60 44 58

Henvendelser vedr. hjemmesiden kan ske til webmaster, Tommy Raun:

E-mail: web-master@dtas.dk
Tlf.: 24 20 32 08